Irina Papazu

lektor og leder af Center for Digital Velfærd, IT-Universitetet i København